De woonkredieten van DVV

Bouwen of verbouwen, een huis of appartement kopen: in zo'n gevallen is een hypothecaire lening onontbeerlijk. 

Waarom een woonkrediet nemen bij DVV?

 • Aantrekkelijke rentevoeten
 • Maximale belastingverminderingen
 • Persoonlijke oplossing: of u nu wilt lenen op 10, 20 of 30 jaar, vast of variabel, bij DVV kan het.
 • Al onze woonkredieten zijn kredietopeningen: terwijl uw krediet nog loopt, kunt u het terugbetaalde bedrag opnieuw lenen (minimum 6.200 €) voor een nieuw woonkrediet of een bijkomend krediet (de ideale oplossing om uw woning te renoveren of te verfraaien).

De soorten woonkredieten van DVV

Krediet met een gemengde levensverzekering

 • U leent het bedrag dat u nodig hebt en sluit tegelijk een gemengde levensverzekering.
 • U betaalt het geleende bedrag pas terug op het einde van uw krediet met het kapitaal dat u spaart via de levensverzekering. Tijdens het krediet betaalt u dus enkel de intresten terug, niet het kapitaal (daarvoor stort u in uw levensverzekering).

Voordelen

 • Zeer lage rentevoet
 • Soepel: u kunt vervroegde terugbetalingen doen van het geleende kapitaal
 • Maximale belastingvoordelen
 • Opbouw van een extra pensioen
 • Overlijdensdekking: uw lening wordt verder afgelost als u voor uw 65ste zou overlijden.

Krediet met vaste mensualiteiten

 • U leent het bedrag dat u nodig hebt
 • U betaalt maandelijks een vast bedrag terug, dat bestaat uit een gedeelte intrest en een gedeelte kapitaal.

Voordelen

 • U weet precies hoeveel u elke maand terugbetaalt
 • Het verschuldigde bedrag is op elk ogenblik gedekt door een schuldsaldoverzekering
 • U kunt kiezen tussen verschillende vaste en variabele intrestvoeten.

De verzekeringen gekoppeld aan een woonkrediet

Woningverzekering

De woningverzekering beschermt u tegen schade door:

 • brand
 • storm en hagel
 • glasbreuk
 • natuurrampen

Meer weten over de woningverzekering

Schuldsaldoverzekering

 • Dekt voortdurend het bedrag dat u nog moet terugbetalen voor uw hypothecaire lening.
 • Als u zou overlijden, betaalt de DVV de lening verder af.

Meer weten over de schuldsaldoverzekering

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Is de ideale aanvulling bij het vervangingsinkomen dat de Sociale Zekerheid uitbetaalt bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval of door een ziekte. Dat vervangingsinkomen is nl. beperkt en haalt zeker niet het niveau van uw salaris.

Meer weten over de verzekering Gewaarborgd Inkomen

Werkloosheidsverzekering

 • Aanvulling bij de levensverzekering die de hypothecaire lening dekt.
 • Als u uw werk verliest, neemt deze verzekering tijdelijk de premiebetaling van uw lening over.

Verzekering Lichamelijke Ongevallen – Tijdelijke Werken

 • Verzekert de mensen die u een handje komen toesteken bij werken in uw huis.
 • Bevat de waarborgen Overlijden, Permanente Invaliditeit, Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid en Behandelingskosten. 

Verzekering Alle Bouwplaats risico's

 • Dekt alle materiële schade die kan voorkomen op uw bouw- of renovatieproject
 • Ook schade aan derden (en de eventuele gevolgen) is inbegrepen

De fiscale voordelen van een woonkrediet

 • U kunt de kapitaalsaflossingen en –terugbetalingen aangeven net als de intresten en de levensverzekeringspremies gekoppeld aan een woonkrediet.
 • Het maximaal aftrekbare bedrag per belastingplichtige bedraagt 2080 euro voor het aanslagjaar 2011 (= inkomsten 2010). Uw precieze fiscale voordeel hangt af van uw marginale aanslagvoet (d.w.z. de aanslagvoet toegepast op de hoogste schijf van uw inkomen).
 • Dit maximum wordt verhoogd met 690 euro tijdens de eerste tien jaar te tellen vanaf het aanslagjaar waarin het krediet werd onderschreven (dit bedrag wordt opnieuw verhoogd met 70 euro als de belastingplichtige drie kinderen ten laste heeft op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van het krediet).

Voorwaarden voor fiscale aftrek

 • Het moet gaan om de enige en eigen woning
 • Het krediet moet een minimumduur hebben van 10 jaar en gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving.

 

Contact             Vragen en tips             Links             Wie zijn we?