Uw gezin financieel beschermen bij een schadegeval, ongeval, ziekte of overlijden.

Familiale verzekering

 Brengt u of iemand van uw gezin schade toe aan iemand anders, aan een zogenaamde "derde"? Dan vergoedt de familiale verzekering die "derden" in uw plaats.

Financiële bescherming bij overlijden

Rechtsbijstand

Een burenruzie die escaleert, een schadevergoeding waar u recht op hebt maar de tegenpartij weigert te betalen, … Een verzekering Rechtsbijstand verdedigt uw belangen, desnoods tot voor de rechtbank.

Meteen naar een product:

 

Financiële bescherming bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

 Uw gezin financieel beschermen bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid, ongeval, …

Meteen naar een verzekering:

Contact             Vragen en tips             Links             Wie zijn we?